Tips Info Review Online

Tata cara Shalat yang Benar

bismillahirohmanirrohim....
Assalaualaikum Wr Wb...
Akhiy musim di manapun anda berada Shalat adalah sarana Bagi seorang hamba untuk menyembah Allah swt sebagai pengbdian dan kebutuhan bagi setiap pribadi muslim seperti dalam firman Allah Dalam surah Thoha

               وَ اَ قِمِ ا  لصَّلآ تَ لِذِ كْرِى
"dan drikanlah Shalat untuk mengingat ku"
jadi sudah jelas bahwa shalat adalah perintah daan kewajiban bagi setiap muslim.
dan shalat adalah ibadah yang mempunyai tata cara serta syarat dan rukun yang harus di penuhi agar bisa di terima sebagai ibadah oleh Allah SWT.

Nabi muhammad SAW membawa risalah berupa shalat lima waktu dalam perjalanan isra`mi`raj yang di abadikan dalam Al Quran surat Al-Isyro`.

Tentang Tata cara Shalat yang Benar akn kita bahas dalam pembahasan kta kali ini

1. Syarat Syah Shalat

Pertama kitaharuh mengetahui Syarat syarat sah shalat
 1. Suci dari Hadast besar dan kecil
     Hadast besar ialah: orang yang junub , kotoran, nifas, baru beranak dan bersuci dengan mandi.
     sedangkan hadast kecil yaitu hadast yang bersuci cukup dengan ber wudlu.

 2. Suci badan pakaian dan juga tempat dari najis
   Khomer/ sesuatu yang memabukan, Sesuatu yang keluar dari dua jalan, ktoran hewan, darah, nanah, mutahan, anjing, babi, bangkai.

 3. Menutup aurot
    Aurot di tutup dengan suatu yang menghalangi kelihatan warna kulit. aurot laki laki antara pusatr dengan lutut. Aurot perempuan sekalian badannya kecuali muka dan dua telapak tangan.
Firman Allah SWT yang artinya:
"Hai anak adam (manusia), Ambilah (pakaian) perhiasanmu ketika hendak sembahyang di masjid" Al A'raf 31
Berkata ibnu abas: yang di maksut denga perhiasan dalam ayat ini, pakaian untuk senbahyang.
  4. Mengetahui adanya waktu sembahyang
 di antara syarat syah sembahyang mengetahui bhwa waktu sembahyang  sudh ada.

  5. Menghadap ke kiblat (ka'bah)
  selama dalam sembahyang wajib menghadap ke kiblat . Kalau smbahyang berdiri atau duduk menghadap dada . kalau sembahyang berbaring menghadaap dada dan muka.
kalau sembahyang menelantang endaklah dua tapak kaki nya dan muka menghadap kiblat kalu mungkin kepala di angkat  dengan bantal atau ssesuatu yanng lain.

  6. tidak melakukan perkara yang membatalkan sholat.
perkara yang membatalkan shalat di antaranya

a.Meninggalkan salah satu rukun atau  memutuskan rukun sebelum sempurna dengan sengaja.

b.Meninggalkan salah satu syarat

c.Dengan sengaja berkata kata di uar bacaan shalat.

d.Bergerak 3 kai atau lebih baik sengaja atau tidak.

e.Bergerak satu kali atau lebih dengan gerakan yang keras dan di sengaja seperti memukul atau melompat

f.Makan atau minum degan di sengaja atau melakuakn sesuatu yang membatalkan puasa seperti mengorek hidung atau telinga.

Tata cara Shalat yang Benar

2.Rukun Shalat

1.NIat (harus di ucapkan dalam hati bersamaan dengan takbiroyul ikhrom).

2. Berdiri Bagi orang berkuasa adapun orang yang tidak kuasa berdiri boleh shalat dengan duduk dan kalau tidak kuasa duduk boleh dengan berbaring miring kalau tidak kuasa miring maka boleh dengan terlentang kalau tidak kuaasa maka boleh dengan isyarah kedipan mata jika masih tidak mampu maka dilakukan dalam hati.
intinya sholat tetap wajib dilaksanakan dalam keadaan apapun selamanafas mukmin masih dibadan.

3.takbirotul ihram(dengan melafalkan allahuakbar setidaknya harusterdengar oleh pribadi yang sholat tadi).

4.membaca surat alfatihah dengan sohih sesuai tadwidnya karena salah baca meski 1huruf akan membatalkan sholat.

5.rukuk beserta tuma'ninahnya

6.i'tidal (bangun dari rukuk) beserta tuma'ninahnya.

7.sujud dengan tuma'ninah.

8.duduk diantara dua sujud dengan tuma'ninah.

9.duduk tahiyat akhir.

10.membaca tahiyat akhir.

11.membaca  sholawat.

12.membaca salam

13.tertib (harus berurutan)

keterangan: tuma'ninah artinya berhentinya seluruh anggota badan dari gerakan setudaknya sekedar lafal subhanallah.

SEKIAN. sedikit penjelasan Tata cara Shalat yang Benar ini semoga bermanfaat untuk kita semua. dan semoga selalu diirigi hidayah dan inayah allah dalam menjalankan semua perintah allah sehingga kita selalu mendapatkan ridlo serta rahmatNya dunia akhirat amin yarobbal alamin.


 
Author: Hasna Hasna Title: Tata cara Shalat yang Benar Rating: 4.5
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
100% Gratis | No Spam | Email Terlindungi | Pemberitahuan Langsung dari Google
belajar-biologi
Tags :

Populer Lainnya : Tata cara Shalat yang Benar

0 comments:

Post a Comment